Choraklik hisobotlar

[ A+ ] /[ A- ]

2021 yil ikkinchi chorak hisobotini quyida ko`chirib olishingiz mumkin

Hisobot 2021 yil 3 Oylik

Hisobot 2021  1-Chorak

2017 yil ikkinchi chorak hisobotini quyida ko`chirib olishingiz mumkin:

Buxgalteriya balansi

Moliyaviy natijalar

2017 yil birinchi chorak hisobotini quyida ko`chirib olishingiz mumkin:

Hisobot

2016-yil uchun:

2016 yil birinchi chorak hisobotini quyida ko`chirib olishingiz mumkin:

Hisobot

2016 yil ikkinchi chorak hisobotini quyida ko`chirib olishingiz mumkin:

Hisobot

2016 yil uchinchi chorak hisobotini quyida ko`chirib olishingiz mumkin:

Hisobot